Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu

Danskerne frådser i bygninger og kvadratmeter

21. marts 2019
Svend Bie
direktør
DFM netværk

Alle der arbejder med space management er opmærksomme på, at kvadratmeter både er dyre og belaster ressourceforbruget. Når man så samtidig ved, at det ikke skaber en effektiv arbejdsplads at fråse med pladsen, så er det ikke så mærkeligt, at der i øjeblikket er meget fokus på, hvor mange kvadratmeter der skal bruges på hver arbejdsplads.

Når arealet til boligformål bare stiger og stiger i takt med den øgede velstand, så fortæller det, at vi generelt betragter kvadratmeter som godt – jo flere kvadratmeter jo bedre.

Der ligger derfor en kæmpe opgave for facility management i at forklare vores kolleger i kerneforretningen, at mere areal til dig betyder mere areal til dine kolleger, og dermed også større distance. Den afdeling, som du kunne have haft et godt samarbejde med, hvis I havde siddet på samme etage, sidder nu i en helt anden bygning, og det besværliggør det tætte samarbejde. Der er faktisk evidens for, at virksomheder, der sidder mere tæt sammen, også samarbejder mere.

Læs hele artiklen her

Annoncer