Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu

Den ordinære generalforsamling er rykket til den 23. maj

25. april 2019
Karina Lykkegaard
projektleder
DFM netværk

GF 2019

Bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen fra den 30. april til  23. maj kl. 16.00. 

Vi har et særlig vigtigt punkt på dagsordenen, da bestyrelsen foreslår at sammenlægge DFM netværk og Molio, og det forslag samtidigt betyder, at DFM netværk juridisk ophører jvf. paragraf 10 i DFM netværks vedtægter. 

Har du mulighed for at deltage,
Så kan du se agenda og tilmelde dig her.
 
Har du ikke mulighed for at deltage: 
Den 23. maj sættes forslaget til afstemning på generalforsamlingen, og DFM netværks vedtægter har nogle præcise krav til, hvordan noget sådant skal vedtages. Ophør af foreningen skal ske med ¾ flertal af de afgivne stemmer, og mindst halvdelen af stemmerne skal være repræsenteret på generalforsamlingen.

Vi vil derfor opfordre alle, der ikke har mulighed for at møde op, om at sende en fuldmagt til bestyrelsen. Vi har sendt en mail til alle medlemmer den 24. april, hvor vi har vedhæftet en fuldmagt. Du kan sende den til os på mailen: dfm@dfm-net.dk.

Læs mere og tilmeld dig generalforsamlingen her

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Annoncer