Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu

Ekstraordinær generalforsamling

6. juni 2019

Ekstarordinær generalforsamling

På baggrund af generalforsamlingen den 23. maj, afholdes der en ekstraordinær generalforsamling, hvor de 5 bestyrelsesposter og 2 suppleantposter er på valg.

Bestyrelsen opfordrer medlemmer der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet til at medlde sit kandidatur inden den 12. juni.
Listen med kandidater der stiller op til bestyrelsen vil blive udsendt så alle kandidater er kendt af medlemmerne inden den ekstraordinære generalforsamling afholdes. 

På den ekstraordinære generalforsamling vil de enkelte kandidater få lejlighed til at give en kort præsentation af sig selv og en motivation til at indtræde i bestyrelsen. 

Den nuværende bestyrelse der består af Tibbe Knudsen, Jørgen Stokbro, Flemming Wulff Hansen og Carsten Pietras, ønsker alle genvalg.

Efter den ekstraordinære generalforsamling vil den nye bestyrelse konstituere sig med formand og næstformand.

Du kan læse mere her

Annoncer