Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu
26. november 2019
Er det åbne kontorlandskab stadig aktuelt at forholde sig til? Hvad er bevæggrundende for at vælge det til og hvorfor har vi bevæget os væk fra den tidligere gængse indretning af arbejdspladser? Dette har DFM-Netværk sat rammerne for, at virksomheder kan drøfte - med TopDanmark berygtede gigantiske kontorlandskab som udgangspunkt for arrangementet og en historisk redegørelse fra V2C.
1. oktober 2019
Er du leder eller beslutningstager i en offentlig eller almennyttig bygge- og ejendomsorganisation? Så vil vi meget gerne interviewe dig om tilstanden af dine bygninger. Interviewet tager ca. 20 minutter og foregår over telefon.
30. september 2019

17 unge FM’ere fik i år mulighed for at deltage på DFM netværks årskonference i Helsingør med støtte fra Boligfonden KUBEN. De unge FM’ere omfatter både studerende, nyuddannede og enkelte med få år på arbejdsmarkedet. Her fortæller fem af dem om, hvordan de oplevede konferencen, og hvad de fik ud af at være med.
27. september 2019
Kære medlemmer,
Vi er i fuld gang med at planlægge årskonferencen for 2020. Vi arbejder med temaet:

Udvikling af FM med de 17 verdensmål som værktøj

Vi ønsker at gøre konferencen så relevant som muligt for jer alle og derfor ønsker vi jeres input til indlægsholdere, cases, ideer og andet.

3. september 2019
Laura Lindahl er pr. 1. september 2019 ansat som direktør i Dansk Facilities Management netværk.

”Med valget af Laura Lindahl får vi en skarp politisk profil, som er vant til at sætte dagsordenen og arbejde med komplekse fagområder. Laura er fuld af nye ideer, har et stort netværk og vil medvirke til at give foreningen en vigtig stemme i samfundsdebatten. Samtidig vil Laura se med nye øjne på DFM netværk og være med til at udfordre os som forening,” siger formand Flemming Wulff Hansen.
29. august 2019
DFM’s første og mangeårige sekretær Ole Rasmussen er død 88 år gammel. Ole var med fra den spæde start for DFM i 1990, hvor han sammen med Per Anker Jensen gennemførte et pilotprojekt om nøgletal for ejendomsdrift.
16. august 2019
Københavns Ejendomme og Indkøb har udviklet og indført en softwarerobot, som automatisk indtaster byggedata i FM-systemet. Den er udviklet til brug ved digital aflevering af byggeprojekter, men har vist sig at kunne anvendes til flere opgaver.
8. juli 2019
Du får en god idé eller har et problem du skal forelægge ledelsen, så der kan blive taget en beslutning. Hvordan gør man det, og hvad gør man ikke? Som driftsperson kan det være svært at komme ud over rampen. Her får du en guide til at komme i gang med business cases, så dine budskaber trænger igennem på direktionsgangen.
4. juli 2019
Den nye bestyrelse har besluttet at inddrage medlemmerne i ansættelsen af DFM Netværks nye direktør. Vi har derfor nedsat et ansættelsesudvalg, hvor vi har brug for to medlemmer, som sammen med repræsentanter fra bestyrelsen skal stå for ansættelsen af den nye direktør. Forløbet vil finde sted fra den 15. august og frem, efter ansøgningsfristen for stillingen er udløbet. Er du interesseret i at præge ansættelsen, så skriv til Helle Lohmann Rasmussen, helr@dtu.dk. Sidste frist for at melde sig er den 12. august.
4. juli 2019
Bestyrelsen er nu klar med stillings opslaget til direktør stillingen i DFM-Netværket. Kender du nogen, eller er du selv interesseret i stillingen, så er ansøgningsfristen den 15. august. Stillingen ansøges online hos jobindex
19. juni 2019
Der var rekordstor valgdeltagelse på den ekstraordinære generalforsamling.
13 kandidater stillede op til bestyrelsesposterne på den ekstraordinære generalforsamling den 18. juni og 7 kandidater blev valgt.
7. juni 2019
At fastlægge 17 verdensmål har været en fantastisk kommunikativ succes for FN. Stort set alt hvad der er favnet i verdensmålene er "gammelt stof", så det store gennemslag skal findes i timingen. Det fastslår Svend Bie i DFM indsigt, i den nye nummer af FM Update.
1 ... 8   
Annoncer