Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu
26. februar 2020
DFM Netværk kan med stor glæde annoncere, at unge studerende, praktikanter eller nyuddannede FM’er kan søge om en gratis plads til vores årskonference med støtte fra Boligfonden KUBEN.
17. februar 2020
DFM har netop nedsat to nye fagudvalg, for at styrke vores indsats på to vigtige områder og søger netop nu frivillige, der brænder for at udvikle og formulere politik for FM-branchen og som brænder for at løfte FN’s verdensmål i branchen. Læs mere nedenfor:
31. januar 2020
SMART WORKPLACE – DFM sætter fokus på digitalisering og tech i 2020 med en møderække på 6 gratis møder for medlemmer og vil foregå både i Jylland og på Sjælland.

Fokus på teknologier i FM er ikke nyt, men der er kontinuerligt brug for at forbedre rammerne for at give medarbejderne de optimale forudsætninger for at kunne bidrage til kerneforretningen. Der er stigende krav fra kunder og brugere. Og de fleste har allerede indset, at FM er afgørende for rekruttering, fastholdelse og en høj produktivitet.
29. januar 2020
DFM udbyder i 2020 et helt nyt netværk. Netværket stiller skarpt på hvordan vi, i en tid med fokus på bæredygtighed, kan anvende vores bygninger og arealer bedre end vi gør i dag. Shared space er når det samme areal anvendes af flere målgrupper, virksomheder eller brugere enten over tid eller på samme tid. Det er når en virksomhed inviterer andre ind til at bruge bygningen eller deres faciliteter. Det er også når biblioteket bruges til mere end bogudlån. Det er deleøkonomi på bygninger og arealer – en dagsorden vi skal sætte.
29. januar 2020
Den danske sundhedssektor står over for store udfordringer i forhold til et stigende pres på sundhedsøkonomien, på behandlingskvalitet og -udbud og på personaleressourcer. Hertil kommer byggeri, idriftsættelse og drift af supersygehusene og nye organiseringsmodeller i regionerne og nationalt.

Derfor udbyder DFM nu et fornyet netværk, som samler FM-ledere i hospitalssektoren på tværs af hospitaler og regioner og etablerer et fundament for udviklingen af hospitals-FM i dette krydspres.
27. januar 2020
Under overskriften ”FM SAMMENHOLD” lancerer DFM i dag et nyt initiativ for ledige i branchen inden for facility management.
 
Initiativet går i sin enkelthed ud på, at 10 ledige indenfor branchen tilbydes deltagelse i vores årskonferencen 19 + 20 marts på Marienlyst i Helsingør uden beregning.
 
Det er FM-branchens største konference, hvor der kommer ca. 200 ledere fra alle dele af branchen. Der er en lang række spændende oplæg om trends og tendenser og specifikke problemstillinger som FM'erne kender fra hverdagen. Som ledig får man således mulighed for at netværke med potentielle nye arbejdsgivere samtidig med at man får en mini-efteruddannelse, der bidrager til at gøre én attraktiv i forhold til et nyt job.
19. december 2019
Fokus på teknologier i FM er ikke nyt, men der er kontinuerligt brug for at forbedre rammerne for at give medarbejderne de optimale forudsætninger for at kunne bidrage til kerneforretningen. Der er stigende krav fra kunder og brugere. Og de fleste har allerede indset, at FM er afgørende for rekruttering, fastholdelse og en høj produktivitet.
11. december 2019
Læs om DFM netværks Årskonference, som har fokus på FN's Verdensmål - som for nyligt er blevet åbent for tilmeldinger. Læs lidt om vores motivation bag arrangementet, se det fulde program og tilmeld dig Danmarks største FM arrangement - samt hvis du er hurtig nok, kan dette ske til 'early bird'-priser.
9. december 2019
Torsdag d. 5 december afholdte DFM-Netværk endnu engang medlemsmøde, hvor omdrejningspunktet for arrangementet var 'Risikostyring og Beredskab'. Medlemsmødet blev afholdt i hos Jeudan på Bredgade 33, København K, hvor lige godt 30 medlemmer var mødt op. Og med direktør, Mads Pærregaard fra Human til at føre os ind i risikostyring, risikoaccept og forsikringspræmier og direktør, Christian Fredberg og chefkonsulent, Claus Olsen fra Firmaberedskab, til at give os et indblik i, hvordan vi bør tænke beredskab ind i FM. Her blev de mange fremmødte medlemmer af DFM netværk, ledt ind i en verden, hvor det er nødvendigt, at forholde sig til alt fra terror, brand og ulykker, til forsyningssvigt og utilgængelige bygninger.
26. november 2019
Er det åbne kontorlandskab stadig aktuelt at forholde sig til? Hvad er bevæggrundende for at vælge det til og hvorfor har vi bevæget os væk fra den tidligere gængse indretning af arbejdspladser? Dette har DFM-Netværk sat rammerne for, at virksomheder kan drøfte - med TopDanmark berygtede gigantiske kontorlandskab som udgangspunkt for arrangementet og en historisk redegørelse fra V2C.
1. oktober 2019
Er du leder eller beslutningstager i en offentlig eller almennyttig bygge- og ejendomsorganisation? Så vil vi meget gerne interviewe dig om tilstanden af dine bygninger. Interviewet tager ca. 20 minutter og foregår over telefon.
30. september 2019

17 unge FM’ere fik i år mulighed for at deltage på DFM netværks årskonference i Helsingør med støtte fra Boligfonden KUBEN. De unge FM’ere omfatter både studerende, nyuddannede og enkelte med få år på arbejdsmarkedet. Her fortæller fem af dem om, hvordan de oplevede konferencen, og hvad de fik ud af at være med.
   1 ... 3 ... 12   
Annoncer