Dansk Facilities Mangement (DFM) er en forening, som blev etableret i 1991. Foreningen er det eneste forum for Facilities Management (FM) i Danmark som samler driftsherrer, rådgivere og leverandører. Vi fungerer som bindeled imellem vores medlemmer og formidler faglig viden om FM - fra fm-ere til fm-ere. Foreningen sikrer og forstærker fokus på de mange tiltag, der er på området både i Danmark og i udlandet.

Foreningen er bygget op omkring en smal bestyrelse på 5 personer, et sekretariat med 3 faste medarbejdere og en række konsulenter, som løser forskellige opgaver for foreningen. Foreningen har en udvalgsstruktur, hvor foreninges medlemmer er med til at præge branchen via udvalgsarbejdet. 

Foreningens medlemmer
Repræsenterer et bredt udvalg af brancher og virksomheder. Den brede sammensætning af medlemmerne giver god mulighed for at etablere netværk i netværket, hvor udveksling af erfaringer, debatter og diskussion af konkrete problemstillinger kan foregå. Vores medlemmer er fordelt på både offentlige og private virksomheder i alle størrelser. 

DFMs udvalg
Foreningen har en række udvalg, som er nedsat af foreningens medlemmer. Udvalgene arbejder indenfor et afgrænset område i branchen. Udvalgene er aktive med bl.a. at skrive artikler til foreningens medlemsmagasin FM Update, arrangere medlemsmøder og meget mere. 

DFM er en aktiv forening
som løbende har arrangementer for medlemmerne - både af faglig og social karakter. I løbet af året afholdes en række møder og konferencer – som sammensættes i tæt samarbejde med medlemmerne og vores samarbejdspartnere. Derudover bruger medlemmerne hjemmesiden aktivt. Hvert år samles medlemmerne desuden til en stor 2-dages konference, Årskonferencen, hvor der sættes perspektiv på Facilities Management af oplægsholdere fra ind- og udland.

Netværk i foreningen
DFMs medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og netværksgruppen giver dit et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, du møder i din dagligdag. Det får du mulighed for via vores netværk i netværket.

Alle netværk faciliteres af fagpersoner, som kan sparre med deltagerne, ligesom der lægges op til gensidig sparring og videndeling mellem gruppens medlemmer. Det er vigtigt for os, at du oplever, at du kan koncentrer dig om udbyttet uden at blive besværet af logistikken. Det er deltagerne, der definerer indholdet på møderne, der forventes at finde sted på medlemmernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. Når et netværk er etableret, er det netværket selv, der tager stilling til nye deltagere.