I dette udvalg arbejder vi med digitalisering inden for Facility Management. Vores formål er at producere og formidle viden til foreningens medlemmer, om hvilken betydning digitalisering  har for FM. Udvalget beskæftiger sig bredt med digitalisering, som f.eks. bygningsdrift, Spacemanagement og bæredygtighed. 

Hvad vi laver nu

Digitaliseringsudvalget er et aktivt udvalg! Udover at mødes 4 gange om året, udvikler og gennemfører vi projekter om digitalisering, ligesom vi deltager i vores samarbejdspartneres projekter eller bruges som sparringspartnere i forskellige sammenhænge.

Vi arbejder med forskellige fokusområder for 2020-22, som blandt andet udmønter sig i følgende aktiviteter: 

International spørgeskemaundersøgelse om betydningen af digitalisering i forhold til bæredygtig FM.

DFMs digitaliseringsudvalg står i spidsen for en spørgeskemaundersøgelse på tværs af landende Holland, Norge, Sverige og Danmark. Undersøgelsen gennemføres primo 2020 og skal give svar på hvordan digitalisering påvirker og spiller ind på de udfordringer i forhold til bæredygtighed og klima, som FM-branchen står over for. Vores søsterorganisationer i de respektive lande gennemfører undersøgelsen individuelt, og efterfølgende sammenligner vi resultaterne for at udpege forskelle og ligheder. Resultatet blive beskrevet i en rapport, der bliver fremlagt og diskuteret på et internationalt symposium hos DFM i juni 2020. Projektet er støttet af Realdania.

Fra drift til byggeri

Udvalget deltager i standardiseringsudviklingsarbejdet om ISO-standarderne vedrørende BIM og D&V: ISO-19650-3/4.

Betydning af digitaliseringen af FM for den enkelte medarbejder/bruger/borger

Et af de projekter vi er i gang med at udvikle, handler om betydningen af digitalisering for medarbejdere i en FM organisation. Vi ønsker at analysere og komme med vores bud på hvordan digitalisering påvirker den måde FM arbejder på og de servicekrav vi bliver mødt med.

Etablering af netværk i øst og i vest om it-systemer til FM i Danmark

Vi har etableret 2 netværk af FM-kollegaer med ansvar, kompetencer og erfaringer inden for indkøb, implementering og anvendelse af digitale FM-systemer. Det ene netværk er for medlemmer øst for Storebælt, det andet vest for storebælt. Netværket har været en stor succes og de fortsætter selvfølgelig. Netværkene mødes 4-5 gange om året. Har du lyst til at deltage i et sådant netværk, kan du læse mere om netværkets målgruppe og formål her.

Hvad vi allerede har lavet: 

I 2018-2019 har vi gennemført en række projekter, som er beskrevet herunder.

Udgivelse af en bog: FM som digital forandringsagent

Digitalisering giver Facility Management store udfordringer - og endnu større muligheder. Det er det korte budskab i denne bog. Vi har arbejdet ud fra de fem klassiske FM-fingre og har tilføjet et kapitel om bæredygtighed. Bogen er støttet og finansieret af Realdania og du kan downloade en digital udgave på dansk eller på engelsk.

Løbende publicering af faglige artikler

Vi har siden 2018 publiceret 15 artikler om praktiske erfaringscases, hvor medlemmer fortæller om hvordan de har brugt eller implementeret digitale værktøjer i deres FM-organisation. Hvis du vil læse artiklerne, kan du finde dem under de enkelte kapitler i hvidbogen her.

Deltagelse i konferencer og workshops

Udvalget har afholdt en række workshops og deltaget i konferencer i DFMs regi. Endvidere modtager udvalgets medlemmer også invitationer til at komme med faglige indlæg på både danske og internationale konferencer.

 • DFM konference november 2018: Facility Management som digital forandringsagent
 • EFMC 2019 Dublin, juni 2019

 

Medlemmer i udvalget

 • Kim Jacobsen, udvalgsformand/K-Jacobsen A/S
 • Anne Møller Lagerberg/Aarhus Kommune
 • Borger Borgersen/CBRE
 • Clars Danvold/Københavns Universitet
 • Helle Lohmann Rasmussen/DFM
 • Mads Ubbe Beier/Compass Group
 • Mogens B. Andersen/DAB
 • Nikolai Randal Petersen/Københavns Kommune
 • Poul Ebbesen/Rambøll
 • Ramus Bay Kvisgaard/Grundfos Holding A/S
 • Astrid Marie Hall/Region Hovedstaden
 • Helle Lohmann Rasmussen, faglig sektretær/DFM

 

Vil du i kontakt med udvalget, kan du altid skrive til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., som er udvalgsformand.