Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu
26. marts 2020
Thomas Toftgaard Jarløv, Strategic Commissioning Manager i Københavns Lufthavne, har netop udgivet den første danske, komplette guide til commissioning i praksis. Guiden giver en grundig introduktion til commissioning og beskriver konkrete arbejdsmetoder, styringsværktøjer og giver tjeklister på dansk, lige til at bruge.
25. marts 2020
Hvordan drifter man tomme bygninger? Det er et spørgsmål, som er blevet uendeligt aktuelle i den nuværende coronakrise. Vi har fået en ekspert til at give os sit bedste råd om netop dette emne.
25. marts 2020
Stort set uden forvarsel flyttede tusindvis af ledere og medarbejdere i sidste uge arbejdet hjem til sig selv. Det medførte både ommøbleringer og tekniske udfordringer mange steder. For en stor del af os betyder det også, at den måde vi leder eller ledes på, bliver anderledes end den plejer i det næste stykke tid. Og hvad gør man så?
18. marts 2020
DFM netværk deltager i et udviklingsprojekt støttet af ELFORSK om energifleksibilitet og AI.
Projektet er højaktuelt, da det netop tager fat i en af de 5 ’grønne byggesten’, som Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren i sidste uge anbefalede til regeringen.
Den 2 april afholdes der en workshop som tager udgangspunkt i projektet.
16. marts 2020
Vi har netop sendt FM Update ud til jer alle. Vi har ændret layoutet og på indholdssiden har vi også foretaget ændringer. Vi zoomer ind på flere spændende medlemsvirksomheder, som gør noget spændende, vi alle kan lære af.
13. marts 2020
Vi har fulgt udviklingen af coronavirus tæt og naturligvis også sundhedsmyndighedernes anbefalinger og på den baggrund, vælger vi i denne force majeure-situation at udskyde vores årskonference.

Situationen er alvorlig – og som forening ønsker vi ikke at bidrage til øget risiko for spredning. Vi er naturligvis meget kede af situationen. Vi har på sekretariatet lagt et stort arbejde i at blive klar og har glædet os meget, men vi vurderer ikke, at der er nogen god grund til at løbe nogen form for risiko.

Vi kan dog glæde meddele, at vi allerede har den nye dato på plads: Sæt kryds i kalenderen 29. + 30. september.
26. februar 2020
DFM Netværk kan med stor glæde annoncere, at unge studerende, praktikanter eller nyuddannede FM’er kan søge om en gratis plads til vores årskonference med støtte fra Boligfonden KUBEN.
17. februar 2020
DFM har netop nedsat to nye fagudvalg, for at styrke vores indsats på to vigtige områder og søger netop nu frivillige, der brænder for at udvikle og formulere politik for FM-branchen og som brænder for at løfte FN’s verdensmål i branchen. Læs mere nedenfor:
31. januar 2020
SMART WORKPLACE – DFM sætter fokus på digitalisering og tech i 2020 med en møderække på 6 gratis møder for medlemmer og vil foregå både i Jylland og på Sjælland.

Fokus på teknologier i FM er ikke nyt, men der er kontinuerligt brug for at forbedre rammerne for at give medarbejderne de optimale forudsætninger for at kunne bidrage til kerneforretningen. Der er stigende krav fra kunder og brugere. Og de fleste har allerede indset, at FM er afgørende for rekruttering, fastholdelse og en høj produktivitet.
29. januar 2020
DFM udbyder i 2020 et helt nyt netværk. Netværket stiller skarpt på hvordan vi, i en tid med fokus på bæredygtighed, kan anvende vores bygninger og arealer bedre end vi gør i dag. Shared space er når det samme areal anvendes af flere målgrupper, virksomheder eller brugere enten over tid eller på samme tid. Det er når en virksomhed inviterer andre ind til at bruge bygningen eller deres faciliteter. Det er også når biblioteket bruges til mere end bogudlån. Det er deleøkonomi på bygninger og arealer – en dagsorden vi skal sætte.
29. januar 2020
Den danske sundhedssektor står over for store udfordringer i forhold til et stigende pres på sundhedsøkonomien, på behandlingskvalitet og -udbud og på personaleressourcer. Hertil kommer byggeri, idriftsættelse og drift af supersygehusene og nye organiseringsmodeller i regionerne og nationalt.

Derfor udbyder DFM nu et fornyet netværk, som samler FM-ledere i hospitalssektoren på tværs af hospitaler og regioner og etablerer et fundament for udviklingen af hospitals-FM i dette krydspres.
27. januar 2020
Under overskriften ”FM SAMMENHOLD” lancerer DFM i dag et nyt initiativ for ledige i branchen inden for facility management.
 
Initiativet går i sin enkelthed ud på, at 10 ledige indenfor branchen tilbydes deltagelse i vores årskonferencen 19 + 20 marts på Marienlyst i Helsingør uden beregning.
 
Det er FM-branchens største konference, hvor der kommer ca. 200 ledere fra alle dele af branchen. Der er en lang række spændende oplæg om trends og tendenser og specifikke problemstillinger som FM'erne kender fra hverdagen. Som ledig får man således mulighed for at netværke med potentielle nye arbejdsgivere samtidig med at man får en mini-efteruddannelse, der bidrager til at gøre én attraktiv i forhold til et nyt job.
1 ... 10   
Annoncer