Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu

Den nye bestyrelse er valgt

19. juni 2019
Svend Bie
direktør
DFM netværk

IMG 20190618 182452

Ny bestyrelse valgt - rekordstor valgdeltagelse på den ekstarordinære generalforsamling

13 kandidater stillede op til bestyrelsesposterne på den ekstraordinære generalforsamling den 18. juni og syv kandidater blev valgt. den nye bestyrelse trådte umiddelbart efter generalforsamlingen sammen og konstituerede sig med formand og næstformand, og bestyrelsen ser nu således ud:

  • Flemming Wulff Hansen/FM rådgivning. Formand
  • Karen Dilling/Hillerød Kommune. Næstformand
  • Nikolai Randal Petersen/CEJ. Bestyrelsesmedlem
  • Tibbe Knudsen/Glostrup Kommune. Bestyrelsesmedlem
  • Trine Thorn/Nordea. Bestyrelsesmedlem
  • Helle Lohmann Rasmussen/DTU CFM. Suppleant
  • Henrik Liebach/DTU campus service. Suppleant

Der mødte 30 op på generalforsamlingen, og da mange havde benyttet lejligheden til at sende fuldmagter, stemte i alt 47 virksomhedsmedlemmer og 10 personlige medlemmer. en valgdeltagelse der ikke er set før i foreningens historie.

Flemming Wulff Hansen: "Vi vil gerne takke alle de kandidater der stillede op og viste deres engagement. Det var en fantastisk energi, de enkelte kandidater lagde for dagen, og det lover rigtig godt for at skabe et aktivt netværk. Vi er meget tilfredse med forløbet og ser resultatet som en bekræftelse på at vi skal være en forening, hvis fundament er et medlemsdrevet netværk."

På generalforsamlingen takkede Tibbe Knudsen den tidligere bestyrelse for indsatsen og for at foreningen i dag har rekordstort antal medlemmer og aktiviteter.

Direktør Svend Bie har valgt at opsige sin stilling og fratræder med udgangen af august. Svend udtaler i den forbindelse: "Det har været fire fantastiske år som direktør for DFM netværk. På den ordinære generalforsamling var der ikke tilstrækkelig tilslutning til den fusion med Molio, som jeg havde lagt meget energi i. Det er derfor et godt tidspunkt at sætte et nyt hold, der sammen med den nye bestyrelse kan fortsætte udviklingen af netværket. Facility management er et fantastisk område i en stærk udvikling og jeg er sikker på, at der også er store udviklingsmuligheder inden for den organisationsform, som nu er valgt".

Bestyrelsen takker Svend for en stor indsats i de 4 år han har stået i spidsen for det sekretariat, der har skabt en meget aktiv forening.

Der igangsættes nu en proces med at finde en ny direktør for foreningen, hvilket der vil blive orienteret om senere.

Annoncer